Аѵстралїꙗ 31 — 0 Амєрїканьско Самоа

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Арчи Томпсонъ

Апрїлїꙗ 11 числа 2001 лѣта фоутбол҄ьнꙑ сѷнклїтꙑ Аѵстралїи и Амєрїканьска Самоа провєдє игрь отъсѣвоу къ въсѣсвѣтьномѫ фоутбол҄ьномѫ рьвьниѭ 2002 лѣта ѥстъ ⁙ Игрь аѵстралїискомъ градѣ Кофъсъ Харборѣ прошьла ѥстъ ⁙ Аѵстралїꙗ наивєличаишѫ побѣдѫ їсторїи фоутбола обрєтє сѫтъ · сѣи сѷнклїтъ 31 мѧчь во вражьска врата въмѣтє ѥстъ ⁙ Такъждє аѵстралїискъ фоутболистъ Арчи Томпсонъ наибол҄ьшє мѧчь число въмѣлъ во вражьска врата ꙁа ѥдьнѫ игрь · ꙗжє ихъ трьѥ на дєсѧтє бѣ ⁙

Исъходъ игрꙑ къ пєрєходоу аѵстралїиска сѷнклїта иꙁъ ѠФ҃С (Ѡкєанїи Фоутбол҄ьнъ Съвѫꙁъ) въ АФ҃С (Асїи Фоутбол҄ьнъ Съвѫꙁъ) привєдє сѫтъ ⁙

игрꙑ ходъ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Аѵстралїꙗ 31 − 0 Амєрїканьско Самоа

 • Боуцианъ 10′, 50′, 84′
 • Томпсонъ 12′, 23′, 27′, 29′, 32′
  37′, 42′, 45′, 56′, 60′
  65′, 85′, 88′
 • Ꙁдрилищь 13′, 21′, 25′, 33′, 58′
  66′, 78′, 89′
 • Видмаръ 14′, 80′
 • Поповищь 17′, 19′
 • Колосїмо 51′, 81′
 • дє Амичисъ 55′