Игърь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Игърь · съправа · бєрєтъ даꙗниꙗ отъ дрєвлѧнъ

Игърь втъторꙑи вєликии кнѧꙃь Роуси кꙑѥвьскѩѩ отъ лѣта 912 до лѣта 945 и сꙑнъ Рюрика и прьвꙑи роусьскии кнѧꙃь ижє упомѧнє въ виꙁантїискихъ скаꙁѣхъ ѥсть

Лѣта 903 Игърь вꙁрастє и привєдоша ѥмоу жєнѫ Ольгѫ иц Пльскова ⁙ Лѣта 912 Ольгъ оумрє и Игърь поча кнѧжє · а лѣто сь наꙁвашє лѣтописѣхъ нє точнꙑи вєсьма ѥсть ⁙ Отъ лѣта 941 до лѣта 944 Игърь идє на Цѣсар҄ь Градъ ⁙ Лѣта 945 дрєвлѧни оубивоша Игърь ꙗко и въꙁьмє отъ ихъ даꙗниꙗ мъного