Jump to content

Вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ

Ⰲⱏⱅⱁⱃⰰ ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⰰ ⰰⰸⱏⰱⱆⰽⱏⰺ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Климє́нтовица ⁖)

Вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ послѣди кѷрїлловицѧ основѣ сътворѥна ѥстъ ⁙ Ѥѩжє кодъ ISO 15924cyrs ⁖ ѥстъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Въторꙑ словѣньскꙑ аꙁъбоукъвє роусьскъ иꙁводъ · 1574 лѣта

Вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ сътворѥна ѳ҃ вѣцѣ грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ съ боукъвь доложєниѥмь бѣ ⁙ Дрєвл҄ьнꙗѥ напьсаниѥ гробѣ блъгарьска цѣсарꙗ Самоуила сътворєно ѥстъ ⁙ Боукъвь начрьтаниѥ грьчьска оустава видъ напрьва сѧ авлꙗло[1] · послѣди жє отъ І҃Д вѣка полоуоуставъ сътворѥнъ бѣ

Си аꙁъбоукъвє основѣ дрєвл҄ьнꙗ блъгарьска ѩꙁꙑка · дрєвл҄ьнꙗ срьбьска ѩꙁꙑка · дрєвл҄ьнꙗ роусьска ѩꙁꙑка письмєньнꙑ сѷстимꙑ сътворѥнꙑ бѣ · ѥѭжє давѣ писали роумꙑньскꙑ и молдовьскꙑ бѣашѧ ⁙ Аꙁъбоукъвъ съставъ врѣмєньмь сѧ подъ съврѣмєньнъ народъ рѣчиѭ мѣнꙗашє · нъ орѳографїꙗ и напьсаниꙗ видъ ѥдьна бѣашєтє

Въторꙑ словѣньскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ сътворѥна рѡсїискомь цѣсарѥмь Пєтромь А҃ роусьска гражданьска аꙁъбоукъвь бѣ ⁙ Таждє основѣ мъногъ нꙑнѣщьн҄ь аꙁъбоукъвъ лєжитъ ⁙ Вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ и роусьскаꙗ гражданьска аꙁъбоукꙑ обꙑчьнѣ нє раꙁдѣлꙗѥмѣ ѥстє · мꙑслимѣи ꙗко вътораꙗ прьвꙑѩ обраꙁъ ѥстъ · тъкъмо нꙑнѣщьн҄ь

Нꙑнѣ сꙗ аꙁъбоукꙑ жє толико црькъвьнословѣньска ѩꙁꙑка аꙁъбоукꙑ ѥстъ · нъ инꙑ нꙑнѣщьн҄и црькъвьнословѣньскꙑ книгꙑ роусьскꙑ гражданьскꙑ аꙁъбоукъвє пєчатанꙑ сѫть ⁙ Такождє вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ словѣньскꙑ Википєдїѩ ꙗко главьна приѩта ѥстъ

боукъвъ тавлїѥ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Боукꙑ Напьсаниꙗ
видъ
Боукъвамъ
чисмєна
Боукъвъ чьтєниѥ[2] Имѧ Гражданьска
аꙁъбоукꙑ
А 1 /a/ аꙁъ А
Б /b/ боукꙑ Б
В 2 /v/, /w/ вѣдѣ В
Г 3 /g/ глаголи Г
Д 4 /d/ добро Д
Є 5 /e/ ѥстъ Е/Є
Ж /žʲ/[3] живѣтє Ж
6 /ʣʲ/[3] ꙃѣло Ѕ
7 /z/ ꙁємлꙗ З
И 8 /i/ ижє И
І 10 /i/ ї І
К 20 /k/ како К
Л 30 /l/ людиѥ Л
М 40 /m/ мꙑслитє М
Н 50 /n/ нашь Н
О 70 /o/ онъ О
П 80 /p/ покои П
Р 100 /r/ рьци Р
С 200 /s/ слово С
Т 300 /t/ тврьдо Т
Оу (400) /u/ оукъ У
Ф 500 /f/ фрьтъ Ф
Х 600 /x/ хѣръ Х
Ѡ 800 /o:/ ѡмєга
Ц 900 /ʦʲ/[3] ци Ц
Ч 90 /ʧʲ/[3] чрьвь Ч
Ш /ʃʲ/[3] ша Ш
Щ /ʃtʲ/[3] ща Щ
Ъ /ɯ̆/ ѥръ Ъ
/ɯ/ ѥрꙑ Ы
Ь /ĭ/ ѥрь Ь
Ѣ /jæ/ или /ʲæ/ ꙗдь Ѣ
Ю /ju/ или /ʲu/ ю Ю
/ja/ или /ʲa/ или равьно ѣ
Ѥ /je/ или /ʲe/ ѥ
Ѧ (900) /ẽ/ ѭсъ малъ Я
Ѫ /õ/ ѭсъ вєликъ Ѫ
Ѩ /jẽ/ или /ʲẽ/
Ѭ /jõ/ или /ʲõ/
Ѯ 60 /ks/ ѯі
Ѱ 700 /ps/ ѱі
Ѳ 9 /θ/, /t/ или /f/ ѳита Ѳ
Ѵ, Ѷ 400 /v/ или /i/ ѷкъ · ижица Ѵ
Ҁ 90

вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ Юникодѣ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Юникодѣ источьна вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ и нꙑнѣшьнꙗ гражданьска аꙁъбоукꙑ нє раꙁдѣлѥнѣ ѥстє · того дѣл҄ьма с҄ьдє дано обьщє тавлїѥ ѥстъ ⁙ обраꙁа 5.1 новѣ юникодѣ коньць вьсѩ ноуждьнꙑ боукъви авлѥнꙑ сѫтъ

Боукъвъ рѧдъ каꙁанъ съгласьнᛔо съ Юникода пѧтꙑимь (5.0) обраꙁомь ѥстъ

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
400   Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
410   А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
420   Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
430   а б в г д е ж з и й к л м н о п
440   р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
450   ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
460   Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
470   Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
480   Ҁ ҁ ҂  ҃   ҄   ҅   ҆   ҈   ҉  Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
490   Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
4A0   Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
4B0   Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
4C0   Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎ ӏ
4D0   Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗ Ә ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
4E0   Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
4F0   Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
500   Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
510   Ԑ ԑ Ԓ ԓ Ԕ ԕ Ԗ ԗ Ԙ ԙ Ԛ ԛ Ԝ ԝ Ԟ ԟ
520   Ԡ ԡ Ԣ ԣ Ԥ ԥ Ԧ ԧ Ԩ ԩ Ԫ ԫ Ԭ ԭ Ԯ ԯ

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. — 2-е изд., факсимильное (1979). — Л., М.(факс.): Из-во АН СССР; из-во «Наука» (факс.), 1928. С. 169
  2. Раꙁнꙑ кънигꙑ раꙁнꙑ чьтѥниꙗ обраꙁꙑ иматъ бо мѣстьнъ иꙁводъ и дїалєктъ ꙁвѫкъ иꙁношєниꙗ обꙑчаи авлꙗѭтъ въкоупомь съ кънигꙑ творьць мънѣниꙗ о томь (Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.) Ок. 10000 сл. / ред. Р. М. Цейтлин, ред. Р. Вечерка, ред. Э. Благова. – М. : Рус. яз., 1994.)
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Ж · Ꙃ · Ц · Ч · Ш и Щ напрьва мѧкъко иꙁношєниѥ имаашє и тъкъмо поꙁдѣ тврьдꙑ стали ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]