Difference between revisions of "Башкортьскъ ѩꙁꙑкъ"

Jump to navigation Jump to search
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
'''Башко́ртьскъ ѩꙁꙑ́къ''' и башко́ртьскꙑ ''{{lat-ga|Башҡорт теле}}'' {{Audio-IPA|bashqort_tele.ogg|[bɑʃqɵrt tɨiɨ]}} · [[Рѡсі́ꙗ|Рѡсі́ѩ]] [[Башкортостанъ|Башкортостана]] димократїѩ єпі́симьнъ ѩꙁꙑ́къ ѥ́стъ ⁙ [[Башко́ртꙑ|Башко́ртъ]] ро́дьнъ ѩꙁꙑкъ ѥ́стъ · имъжє 1,4 лєѡдръ люди́и бєсѣдоуѭтъ
'''Башкортьскъ ѩꙁꙑкъ''' [[Башъкортостанъ|Башкортостанѹ]] димократїѩ главьнъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ. Симъ ѩꙁꙑкомъ 1,4 лѡдръ людии глаголѣтъ.
 
== Башкортьска аꙁъбоукꙑ ==

плаваниѥ