Difference between revisions of "Ꙁнакъ"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
катигоріꙗ исправихъ
(но́ва страни́ца сътворєна́ мѣ́роѭ thumb|200px|<center>Ꙁна́ка чѧ́сти</center> '''Ꙁна́къ''' єпі́си... ѥ́стъ)
 
м҃л (катигоріꙗ исправихъ)
'''Ꙁна́къ''' єпі́симьнъ сѷмволъ дрьжа́вѣ · въкоупомъ [[Ꙁна́мѧ|ꙁна́мєньмь]] сѧ авлꙗ́ѥтъ
 
[[Катигорі́ꙗ:Ꙁна́циДрьжа́вьнꙑ ꙁна́ци]]
[[Катигорі́ꙗ:Дрьжа́вьнꙑ сѷмволи]]
 
691

мѣна

плаваниѥ