Difference between revisions of "Романьсци ѩꙁꙑци"

Jump to navigation Jump to search
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (⁖ Романьсти ѩꙁꙑци ⁖ нарєчєнъ ⁖ Романьсци ѩꙁꙑци ⁖ ѥстъ)
[[Дѣ́ло:Map-Romance Language World.png|thumb|Романьсць ѩꙁꙑкъ простор]]
'''Рома́ньстиРома́ньсци ѩꙁꙑци́''' сѫ́тъ родьствьни ѩꙁꙑци ижє такождє їндоєѵрѡпєисци сѫ́тъ ⁙ С҄ими ѩꙁꙑкꙑ [[Єѵрѡ́па|Єѵрѡпѣ]] · [[Амє́рїка|АмєрїкѣАмєрїцѣ]] и [[Афрїка|АфрїкѣАфрїцѣ]] лю́диѥ глаголѭтъ ⁙ Рома́ньстиРома́ньсци ѩꙁꙑци́ отъ [[лати́ньскъ ѩꙁꙑ́къ|латиньскаѥго ѩꙁꙑка]] исхождєниѥ имѫтъ
 
== Ѩꙁꙑци́ ==

плаваниѥ