Difference between revisions of "Вокалоїдъ"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
м҃л (ОйЛ нарєчє страницѫ ⁖ Vocaloid ⁖ имєньмь ⁖ Вокалоїдъ ⁖)
'''Вокалоїдъ''' и {{lang-en|Vocaloid}} · {{lang-ja|ボーカロイド}} · съмѣтатєльна программа ѥстъ ꙗжє сътворєна ꙗпѡньцьми иꙁ Ꙗмахꙑ дѣлꙗ творѣниꙗ пѣснь съ помощию чьловѣчьска гласа сѷнтєꙁа
== Микоу Хацоунє ==
Главьнъ обраꙁъ Вокалоїда ѥстъ Микоу Хацоунє и {{lang-ja|初音ミク}} · ꙗжє ѥстъ иꙁмꙑшльна дѣва 18 лѣтъ съ ꙁєлєнꙑ власꙑ и ꙁєлєноую очима ⁙ Сътворєна ⁖ Crypton Future Media ⁖ ѥстъ ⁙ Гласъ Микоу данъ ꙗпѡницєѭ Саки Фоуꙃитоѭ ѥстъ ⁙ Имѧ Микоу Хацоунє словѣньскꙑ ⁖ прьвъ гласъ бѫдѫщаѥго ⁖ сѧ авлꙗѥтъ ⁙ Микоу илєктрѡньнъ обраꙁъ и живи кїѳарєди творꙗашє моусїкальнꙑ съсътѧꙁаниꙗ въ Тѡкиѡ · Сапоро · Сингапоурѣ и Лосъ Анджєлєсѣ
 
Микоу трєхъмѣрьнъ обраꙁъ плѩшєтъ прѣꙁъ програмѫ ⁖ MikuMikuDance ⁖
 
Микоу илєктрѡньнъ обраꙁъ и живи кїѳарєди творꙗашє моусїкальнꙑ съсътѧꙁаниꙗ въ Тѡкиѡ · Сапоро · Сингапоурѣ и Лосъ Анджєлєсѣ
 
== ꙁьри такождє ==
* [http://www.vocaloid.com/en/index.html Вокалоїдъ Мєждоусѣтии]

плаваниѥ