Difference between revisions of "Вокалоїдъ"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
'''Вокалоїдъ''' и {{lang-en|Vocaloid}} · {{lang-ja|ボーカロイド}} · съмѣтатєльна программа ѥстъ ꙗжє сътворєна ꙗпѡньцьми иꙁ Ꙗмахꙑ дѣлꙗ творѣниꙗ пѣснь съ помощию чьловѣчьска гласа сѷнтєꙁа
== Микоу Хацоунє ==
Главьнъ обраꙁъ Вокалоїда ѥстъ Микоу Хацоунє и {{lang-ja|初音ミク}} · ꙗжє ѥстъ иꙁмꙑшльна дѣва 1816 лѣтъ съ ꙁєлєнꙑ власꙑ и ꙁєлєноую очима ⁙ Сътворєна ⁖ Crypton Future Media ⁖ ѥстъ ⁙ Гласъ Микоу данъ ꙗпѡницєѭ Саки Фоуꙃитоѭ ѥстъ ⁙ Имѧ Микоу Хацоунє словѣньскꙑ ⁖ прьвъ гласъ бѫдѫщаѥго ⁖ сѧ авлꙗѥтъ
 
Микоу трєхъмѣрьнъ обраꙁъ плѩшєтъ прѣꙁъ програмѫ ⁖ MikuMikuDance ⁖

плаваниѥ