Difference between revisions of "Главьна страница"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
Обновил цитатку.
м҃л
м҃л (Обновил цитатку.)
Кънижьнъ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ съставлѥнъ [[Кѷрїллъ и Мєѳодїи|Кѷрїлломь и Мєѳодїѥмь]] ѥстъ · ꙗжє прѣложила словѣномъ црькъвьнꙑѩ кънигꙑ бѣашєтє ⁙ Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ по врѣмєнє сѧ подъ съврѣмєньнъ словѣнъ рѣчиѭ мѣнꙗлъ ѥстъ · ѥжє къ нꙑнѣшьню [[црькъвьнословѣньскъ ѩꙁꙑкъ|црькъвьнословѣньскоу]] ѩꙁꙑкоу привєдє
 
ПрьваꙗНꙑнѣ наибол҄ьша числа ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ ѥстъ бо прьваꙗ аꙁъбоукꙑ словѣньска ѩꙁꙑка дѣлꙗ [[кѷрїлловица]] ѥстъ · ѭжє Кѷрїллъ сътвори ⁙ Ѥѭжє прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ ⁙ По нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ [[Вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ|новаꙗ словѣньска аꙁъбоукꙑ]] сътворѥна бѣ · нѣциихъ ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь [[Климєнтъ Охрїдьскꙑи|Климєнтомь Охрїдьскомь]] сътворѥна бѣ · нъ тъ исто нєвѣдомо ѥстъ ⁙ Си аꙁъбоукꙑ жє кѷрїлловицꙑ мѣсто прѣимашє</div>
|-
! style="padding:2px;" | <h3 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-size:105%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">иꙁбранъ видъ</h3>
295

мѣнъ

плаваниѥ