Difference between revisions of "Ꙃвѣꙁда"

Jump to navigation Jump to search
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
'''Ꙃвѣ́ꙁда''' ѥ́стъ свѣтꙗщє сѧ нєбє́сьно тѣ́ло ижє иꙁ аєрїꙗ съставлѥно ѥстъ · вънѫтри ѥгожє ѳєрмоꙗдрьна сѷнѳєсь идєтъ или давѣ идошє<ref>{{lat-ga|Засов А. В. [http://www.astronet.ru/db/msg/1162211 Звезда] // Астронет}}</ref> ⁙ Своѭ єнєргїѭ больша ꙃвѣꙁдъ чѧсть отъ ѳєрмоꙗдрьна сѷнѳєтїчьна прѣвращєниꙗ [[водородъ|водорода]] въ [[илїѥ]] при вꙑсоцѣ ѳєрмокрасїи имѣтъ ⁙ Вьсѣхъ ꙃвѣꙁдъ [[Ꙁємлꙗ|Ꙁємлѣ]] ближьши [[Слъньцє]] ѥстъ ⁙ Ꙁа оудалѥ́ниѥмь вєли́комь о Ꙁємлѩ́ ꙃвѣ́ꙁда авлꙗ́ѥтъ сѧ а́кꙑ свѣ́тьла тъ́чьца ночьнаѥго нєбєсє
 
Окрѫгъ ꙃвѣꙁдъ планитꙑ · астєроїдꙑ · комитꙑ и инꙑ ꙃвѣꙁдꙑ вращати сѧ могѫтъ · тъ ꙃвѣꙁдьнꙑ сѷстимꙑ сѧ авлꙗѭтъ
== кладѧꙃи ==
<references/>
295

мѣнъ

плаваниѥ