Difference between revisions of "Вокалоїдъ"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л
мѣтъци: Visual edit мѣна чрѣꙁъ носимъ оустрои мѣна чрѣꙁъ носимъ сѣтьнъ обраꙁъ
 
 
 
'''Вокалоїдъ''' и {{lang-en|Vocaloid}} · {{lang-ja|ボーカロイド}} · съмѣтатєльна программа ѥстъ ꙗжє сътворєна ꙗпѡньцьми иꙁ Ꙗмахꙑ дѣлꙗ творѣниꙗ пѣснь съ помощиюпомощиѭ чьловѣчьска гласа сѷнтєꙁа
 
== Микоу Хацоунє ==
Главьнъ обраꙁъ Вокалоїда ѥстъ Микоу Хацоунє и {{lang-ja|初音ミク}} · ꙗжє ѥстъ иꙁмꙑшльна дѣва 16 лѣтъ съ ꙁєлєнꙑ власꙑ и ꙁєлєноую очима ⁙ Сътворєна ⁖ Crypton Future Media ⁖ ѥстъ ⁙ Гласъ Микоу данъ ꙗпѡницєѭ Саки Фоуꙃитоѭ ѥстъ ⁙ Имѧ Микоу Хацоунє словѣньскꙑ ⁖ прьвъ гласъ бѫдѫщаѥго ⁖ сѧ авлꙗѥтъ
58

мѣнъ

плаваниѥ