Difference between revisions of "Главьна страница"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
орѳографїꙗ
м҃л (орѳографїꙗ)
Нꙑнѣ наибол҄ьша числа ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ ѥстъ бо прьваꙗ аꙁъбоукꙑ словѣньска ѩꙁꙑка дѣлꙗ [[кѷрїлловица]] ѥстъ · ѭжє Кѷрїллъ сътвори ⁙ Ѥѭжє прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣшѧ ⁙ По нѣколикъ лѣтъ истєщѥнии грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ [[Вътора словѣньска аꙁъбоукꙑ|новаꙗ словѣньска аꙁъбоукꙑ]] сътворѥна бѣ · нѣциихъ ѩꙁꙑковѣдъ помꙑшлѥниѥ бо ѥстъ · ѥжє аꙁъбоукъвь [[Климєнтъ Охрїдьскꙑи|Климєнтомь Охрїдьскомь]] сътворѥна бѣ · нъ то исто нєвѣдомо ѥстъ ⁙ Сꙗ аꙁъбоукꙑ жє кѷрїлловицѧ мѣсто прѣимашє</div>
|-
! style="padding:2px;" | <h3 style="margin:3px; background:#cef2e0; font-size:105%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">иꙁбранъиꙁбьранъ видъ</h3>
|-
| style="color:#000; padding:2px 5px 5px;" | <div style="text-align:center;">[[Дѣло:1000 Kirill i Mefody.jpg|300px|Кѷрїллъ и Мєѳодїи]]<br />
295

мѣнъ

плаваниѥ