Difference between revisions of "Братьство Їисоуса"

Jump to navigation Jump to search
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
м҃л (ОйЛ нарєчє страницѫ ⁖ Братьство Исуса ⁖ имєньмь ⁖ Братьство Їисоуса ⁖ бєꙁ прѣнаправлєниꙗ сътворѥниꙗ)
[[Дѣло:Church of the Gesù, Rome.jpg|thumb|ЦрьквиЦрькꙑ Исусасвѧтѣиша (''имєнє Їисоусова и {{lang-it|La chiesa del Santissimo Nome di Gesù)''}} · прьваглавьна црькицрькꙑ братьства въ Римѣ]]
'''Братьство Їисоуса''' и {{lang-la|Societas Iesu}} · [[Римьскъ каѳолїкїсмъ|римьско каѳолїчьно]] братьство ѥстъ · ижє Игнатїи Лоиола 1534 лѣта почѧ и папєжь Паѵлъ Г҃ 1540 лѣта оустави<ref>{{lat-ga|[[:wikisource:ru:МЭСБЕ/Иезуиты|Иезуиты]] // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.}}</ref> ⁙ Напрьва съ Игнатїѥмь жє въкоупьно Францискъ Ѯавєрии и Пєтръ Фавръ и чєтꙑрє брата ѥщє бѣшѧ
Братьство Исуса латиньскꙑ ''Societas Iesu'' ѥстъ братьство въ [[Римьскъ Каѳолїкїсмъ|Римьски Каѳолїкїсмѣ]] сътворѥно на сєптѧбрь МФ҂А лѣто. Сътворѥно бѣ иꙁ тѣхъ жє чловѣкъ [[Игнатии Лоиола]] [[Францискъ Ѯавєрии]] [[Пєтръ Фабєръ]] и чєтꙑрє ѥщє.
 
Братьства съмꙑслъ жє римьскꙑ каѳолїчьнꙑ вѣрꙑ прострѣниѥ ѥстъ · того жє дѣлꙗ братиꙗ въ инꙑ мъногочѧстьно странꙑ исхождꙗахѫ ⁙ Отъ Ѕ҃І҃ вѣка братиꙗ прѣкꙑ папоборчьства вєльми рьвьновала ѥстъ<ref>{{lat-ga|«Иезуиты» // Католическая энциклопедия. Т.2. Ст. 54}}</ref>
 
1773 лѣта папєжь Климєнтъ Д҃І҃ поничьжилъ братьство Їисоуса бѣ · нъ 1814 лѣта братьство опакꙑ въсъꙁдало сѧ бѣ ⁙ Отъ того жє врѣмєнє оубо Братьство Їисоуса понꙑнѣ дѣѥтъ и дьньсь шєсть на дєсѧтє тꙑсѫщь братъ иматъ
 
Братьства рєчєниѥ ⁖ Къ вѧщии славѣ Божии ⁖ и {{lang-la|Ad majorem Dei gloriam, AMDG}} ѥстъ
== кладѧꙃи ==
<references/>
[[Category:Хрїстїаньство]]

плаваниѥ