Difference between revisions of "Братьство Їисоуса"

Jump to navigation Jump to search
м҃л
дьнь допьсахъ
м҃л
м҃л (дьнь допьсахъ)
 
[[Дѣло:Church of the Gesù, Rome.jpg|thumb|Црькꙑ свѧтѣиша имєнє Їисоусова и {{lang-it|La chiesa del Santissimo Nome di Gesù}} · главьна црькꙑ братьства въ Римѣ]]
'''Братьство Їисоуса''' и {{lang-la|Societas Iesu}} · ѥстъ [[Римьска каѳолїчьна црькꙑ|Римьскꙑ каѳолїчьнꙑ црькъвє]] братьство · ѥжє Игнатїи Лоиола 1534 лѣта почѧ и папєжь Паѵлъ Г҃ сєптємврїꙗ 27 дьнє 1540 лѣта оустави<ref>{{lat-ga|[[:wikisource:ru:МЭСБЕ/Иезуиты|Иезуиты]] // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.}}</ref> ⁙ Напрьва съ Игнатїѥмь жє въкоупьно Францискъ Ѯавєрии и Пєтръ Фавръ и чєтꙑрє брата ѥщє бѣшѧ
 
Братьства съмꙑслъ жє римьскꙑ каѳолїчьнꙑ вѣрꙑ прострѣниѥ ѥстъ · того жє дѣлꙗ братиꙗ въ инꙑ мъногочѧстьно странꙑ исхождꙗахѫ ⁙ Отъ Ѕ҃І҃ вѣка братиꙗ прѣкꙑ папоборчьства вєльми рьвьновала ѥстъ<ref>{{lat-ga|«Иезуиты» // Католическая энциклопедия. Т.2. Ст. 54}}</ref>

плаваниѥ