съвѧꙁанꙑ страницѧ

Jump to navigation Jump to search

Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Катигорїꙗ:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.

послѣдьн҄ь мѣнъ строи 50 | 100 | 250 | 500 послѣдьн҄ь мѣнъ · ѩжє 1 | 3 | 7 | 14 | 30 послѣдьни дьни створѥнꙑ сѫтъ · каꙁаниѥ
съкрꙑтиѥ польꙃєватєлъ · ѩжє съꙁижьдє сѥ мѣсто · мѣнъ | съкрꙑтиѥ анѡнѷмьнъ польꙃєватєлъ мѣнъ | съкрꙑтиѥ моѩ мѣнъ | каꙁаниѥ аѵтоматъ | съкрꙑтиѥ малъ мѣнъ | Show page categorization | каꙁаниѥ Wikidata
новъ мѣнъ каꙁаниѥ отъ 12:40 · апрїлїꙗ 4 числа, 2020
   
страницѧ имѧ :
List of abbreviations:
н҃в
по сѥи мѣнꙑ нова страница сътворѥна ѥстъ (таждє ꙁьри новъ страницѧ каталогъ)
м҃л
малаꙗ мѣна
а҃ѵ
сѭ мѣноу аѵтоматъ сътворилъ
в҃с
Wikidata мѣна
(±123)
страницѧ мѣра на сѥ баитъ число иꙁмѣнѥна ѥстъ

апрїлїꙗ 4 числа, 2020

  • Гражданьска аꙁъбоукꙑ 09:58 +395.52.234.197 бєсѣдаИзъправилъ єсмь коньць словєсє "климєнтовицѧ". Ꙗко носоваєго звѫка тамѡ нѣту, бо то съклоненїє на *iā, єште добавилъ єсмь въ слово "мьногы". кратъкѫ гласьнѫ "ь". мѣтъцѣ: мѣна чрѣꙁъ носимъ оустрои мѣна чрѣꙁъ носимъ сѣтьнъ обраꙁъ