О́тьчє

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ О́тчє ⁖)
Jump to navigation Jump to search

Отьчє єси члѣнъ дроужини и можєтъ бꙑти главоѭ родоу Онъ имаѥтъ чадъ:

Сии чада ꙁачинаѥтъ отчє от мати Она жєна отьча

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]