Сѫбота

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Сѫбо́та ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Сѫбота · иꙁ грьчьска ѩꙁꙑ́ка σάμβατον < σάββατον · мєждоу пѧтъцѣмь и нєдѣлѥѭ дьнь ѥ́стъ ⁙ По обраꙁьцѫ ⁖ ISO 8601 ⁖ сєдми́цѧ шєстꙑи дьнь ѥстъ ⁙ Июдєи жє мьнѧтъ бо сѫбота сєдми́цѧ послѣдьнь и свѧтꙑи дьнь ѥстъ

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Сєдмица
Понєдѣл҄ьникъ | Въторьникъ | Срѣда | Чєтврьтъкъ | Пѧтъкъ | Сѫбота | Нєдѣлꙗ