Асоуръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Асоу́ръ ⁖)
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ

Асоуръ дрєвлѥ бѣашє дрьжава Асїи · на сѣвєрѣ Мєсопотамі́ѩ ⁙ Сто́льнъ гра́дъ Асоура Нїнєѵи бѣашє