послѣдьнѩ мѣнꙑ

прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

с҄ьдє послѣдьнѩ мѣнꙑ сѥѩ викиопꙑтьствованиꙗ видѣти можєши

послѣдьн҄ь мѣнъ строи
Legend:
н҃в
по сѥи мѣнꙑ нова страница сътворѥна ѥстъ (also see list of new pages)
м҃л
малаꙗ мѣна
а҃ѵ
сѭ мѣноу аѵтоматъ сътворилъ
в҃с
Wikidata мѣна
(±123)
The page size changed by this number of bytes
50 | 100 | 250 | 500 послѣдьн҄ь мѣнъ · ѩжє 1 | 3 | 7 | 14 | 30 послѣдьни дьни створѥнꙑ сѫтъ · каꙁаниѥ
съкрꙑтиѥ малꙑ мѣнꙑ | каꙁаниѥ аѵтоматъ | съкрꙑтиѥ анѡнѷмьнъ польꙃєватєлъ мѣнꙑ | съкрꙑтиѥ польꙃєватєлъ · ѩжє съꙁижьдє сѥ мѣсто · мѣнꙑ | съкрꙑтиѥ моꙗ мѣнꙑ | каꙁаниѥ Wikidata

Show new changes starting from 14:28, їоунїꙗ 30 числа, 2015
   

їоунїꙗ 30 числа, 2015

їоунїꙗ 29 числа, 2015

їоунїꙗ 28 числа, 2015

їоунїꙗ 27 числа, 2015

їоунїꙗ 26 числа, 2015

їоунїꙗ 25 числа, 2015

їоунїꙗ 23 числа, 2015