послѣдьнѩ мѣнꙑ

прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

с҄ьдє послѣдьнѩ мѣнꙑ сѥѩ викиопꙑтьствованиꙗ видѣти можєши

послѣдьн҄ь мѣнъ строи
Legend:
н҃в
по сѥи мѣнꙑ нова страница сътворѥна ѥстъ (also see list of new pages)
м҃л
малаꙗ мѣна
а҃ѵ
сѭ мѣноу аѵтоматъ сътворилъ
в҃с
Wikidata мѣна
(±123)
The page size changed by this number of bytes
50 | 100 | 250 | 500 послѣдьн҄ь мѣнъ · ѩжє 1 | 3 | 7 | 14 | 30 послѣдьни дьни створѥнꙑ сѫтъ · каꙁаниѥ
съкрꙑтиѥ малꙑ мѣнꙑ | каꙁаниѥ аѵтоматъ | съкрꙑтиѥ анѡнѷмьнъ польꙃєватєлъ мѣнꙑ | съкрꙑтиѥ польꙃєватєлъ · ѩжє съꙁижьдє сѥ мѣсто · мѣнꙑ | съкрꙑтиѥ моꙗ мѣнꙑ | каꙁаниѥ Wikidata

Show new changes starting from 11:16, ноємврїꙗ 28 числа, 2015
   

ноємврїꙗ 27 числа, 2015

ноємврїꙗ 26 числа, 2015

ноємврїꙗ 25 числа, 2015

ноємврїꙗ 23 числа, 2015

ноємврїꙗ 21 числа, 2015