Jump to content

Вєсь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
(прѣнаправлѥниѥ отъ ⁖ Вѣсь ⁖)
Роусьска вѣсь ⁙ Обраꙁъ Полѣнова
Вѣси житєльница ⁙ Вологъдьска кѷбєрнїꙗ · лѣта 1909
Сєло Сѣньно · Лєниноградьскꙑ области ⁙ Сьдє сѫтъ црькъвъ ⁙ Сѥ ꙁначи · чьто то нє ѥстъ вѣсь ⁙

Вєсь вєльми мало людьско сєлѥниѥ ѥстъ ⁙ Вєси обитатєлє обꙑчаѥмь ꙁємлѥдѣльци сѫтъ ⁙ Дома въ роусьскꙑихъ вєсьхъ обꙑчаѥмь иꙁъ дрѣва сътворѥнꙑ сѫтъ · сꙗ дома рєкомꙑ иꙁбꙑ ⁙ Ꙁападьнꙑ жє словѣнє дома иꙁъ глинꙑ строꙗтъ ѥстъ · такꙑ строѥниꙗ нарицаѥми хатꙑ ⁙ Нꙑнѣ мъногꙑ вєсии обитатєлє старꙑ обꙑчаѥ съхранꙗѭтъ ѥстъ ⁙ Такъждє мъногꙑ градовъ обитатєлє имаѭтъ нєвєликъ домъ въ вєси ⁙

До лѣта 1917 Рѡсїѩ вєсьхъ крѣстьꙗнє живѧшє сѫтъ ⁙ Наибогатꙑ вєси Архангєльсцѣ кѷбєрнїи расъположѥнꙑ бѣ · ибо тамо крѣпостьна права бѣ нѣстъ ⁙ Вєси нє имаѭтъ црькъвь · сѥ раꙁъличиѥ ихъ отъ сєла ѥстъ ⁙ Отъ вѣка Ꙁ҃І до вѣка Ѳ҃І рѡсїискꙑ ꙁаконꙑ право владѥниꙗ вєсьми оутврьждашѧ сѫтъ ⁙

Вєси имаѭтъ прѣдьности и нєдостаци прєдъ градами ⁙

Прѣдьности:

  • покои и тишина
  • съвѧꙁь съ природоѭ
  • чистъ повѣтриѥ
  • ꙗдєниꙗ вꙑсокꙑ ꙗкости

Нєдостаци:

  • нєприѥмьнꙑ жилища

Такъждє вєси имаѭтъ важьно мѣсто искоуствѣ · обꙑчаѥмь пїисїи и живопьси ѥстъ ⁙ Наприкладъ · такꙑ живопьсьци ꙗко Полѣновъ · Шишкинъ · Саврасовъ ово Лєвитанъ · природьнꙑ обраꙁꙑ творили бѣ