Вѣсь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Роусьска вѣсь ⁙ Обраꙁъ Полѣнова
Вѣси житєльница ⁙ Вологъдьска кѷбєрнїꙗ · лѣта 1909
Сєло Сѣньно · Лєниноградьскꙑ области ⁙ Сьдє сѫтъ црькъвъ ⁙ Сѥ ꙁначи · чьто то нє ѥстъ вѣсь ⁙

Вѣсь вєльми мало людьско сєлѥниѥ ѥстъ ⁙ Вѣси обитатєлє обꙑчаѥмь ꙁємлѥдѣльци сѫтъ ⁙ Дома въ роусьскꙑихъ вѣсьхъ обꙑчаѥмь иꙁъ дрѣва сътворѥнꙑ сѫтъ · сꙗ дома рєкомꙑ иꙁбꙑ ⁙ Ꙁападьнꙑ жє словѣнє дома иꙁъ глинꙑ строꙗтъ ѥстъ · такꙑ строѥниꙗ нарицаѥми хатꙑ ⁙ Нꙑнѣ мъногꙑ вѣсии обитатєлє старꙑ обꙑчаѥ съхранꙗѭтъ ѥстъ ⁙ Такъждє мъногꙑ градовъ обитатєлє имѫтъ нєвєликъ домъ вѣси ⁙

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

До лѣта 1917 Рѡсїѩ вѣсьхъ крѣстьꙗнє живѧшє сѫтъ ⁙ Наибогатꙑ вѣси Архангєльсцѣ кѷбєрнїи расъположѥнꙑ бѣ · ибо тамо крѣпостьна права бѣ нѣстъ ⁙ Вѣси нє имѫтъ црькъвь · сѥ раꙁъличиѥ ихъ отъ сєла ѥстъ ⁙ Отъ вѣка Ꙁ҃І до вѣка Ѳ҃І рѡсїискꙑ ꙁаконꙑ право владѥниꙗ вѣсьми оутврьждашѧ сѫтъ ⁙

прѣдьности и нєдостаци[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Вѣси имѫтъ прѣдьности и нєдостаци прѣдъ градами ⁙

Прѣдьности:

  • покои и тишина
  • съвѧꙁь съ природоѭ
  • чистъ аєръ
  • ꙗдєниꙗ вꙑсокꙑ ꙗкости

Нєдостаци:

  • нєприѥмьнꙑ жилища

искоуство[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Такъждє вѣси имѫтъ важьно мѣсто искоуствѣ · обꙑчаѥмь пїисїи и живопьси ѥстъ ⁙ Наприкладъ · такꙑ живопьсьци ꙗко Полѣновъ · Шишкинъ · Саврасовъ ово Лєвитанъ · природьнꙑ обраꙁꙑ творили бѣ

ꙁьри такъждє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]