Дрѣво

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Образъ дрѣва Хвоѧ

Дрѣво и латиньскꙑ árbor ѥстъ тварь на Ꙁємлѣ ⁙ Дрѣвєса на дъва тѷпа дєлꙗтъ сѧ · хвоинꙑ и листвѣньнꙑ дрѣвєса ⁙ Дрѣвєса могѫтъ бꙑти вєльми малꙑ и вєльми вєлики · наприкладъ вꙑсь дрѣва Salix herbacea до 6 с҃м можєтъ бꙑти · а аѵстралїискъ єѵкалѷптъ и латиньскꙑ Eucalýptus вꙑсь до 150 м҃ можєтъ иматъ ⁙ Число дрѣвєсъ на Ꙁємлѣ вєлико ѥстъ · ихъжє нꙑнѣ на планитѣ трьѥ лєѡдра лєѡдръ сѫтъ ⁙ Дрѣвєсина потрѣбьна дѣлꙗ творѥниꙗ мъноꙃѣхъ иꙁъдѣлии · наприкладъ прѣдвижєниꙗ срѣдьствъ ово съсѫдъ ⁙

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]