Млѣко

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Млѣко

Млѣко · грьчьскꙑ γᾰ́λᾰ, латиньскꙑ lac, роусьскꙑ молоко, блъгарьскꙑ мляко · ѥстъ жижка дѣлꙗ питиꙗ ⁙ Ѥго могѫтъ пити въси ꙁвѣриѥ и людиѥ ⁙ Млѣко иматъ обраꙁъ бѣлꙑ жижки ⁙

Иꙁ млѣка дроугꙑ ꙗдєниꙗ могѫтъ дѣлати · наприкладъ сꙑръ ово тварогъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]