съꙁижди си мѣсто

прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

блюдєниꙗ дѣл҄ьма на аѵтоматьно мѣстоꙁиданиѥ · авлѥнъ слова обраꙁъ нижьшиѥмь окънѣ напиши ⁙ (испльнѧщѧ вѣсти) :

Refresh
Can't see the image? Request an account

Википєдїꙗ съꙁьдаѥтъ сѧ чьловѣкꙑ · ижє ꙗко тꙑ сѫтъ

75.329

мѣнъ

632

страници

16

recent contributors