Difference between revisions of "Витьбьскъ"

Jump to navigation Jump to search
мѣнꙑ опьсаниꙗ нѣстъ
|}}
[[Дѣ́ло:BY Vitebsk central Lenin Street.jpg|thumb|left|Оулица Лєнина]]
'''Ви́тєбьскъ''' и '''Ви́дъбєскъ''' ·'Дъбєскъ'Дъбєскъ'' · {{lang-be|Ві́цебск}} · {{lang-ru|Ви́тебск}} · [[Бѣла́ Роу́сь|Бѣлꙑ Роуси́]] [[Ви́тєбьска о́бласть|Ви́тєбьскꙑ о́бласти]] гла́вьнъ гра́дъ ѥ́стъ ⁙ Люди́и обитаѥтъ 378 700 ⁙ Основанъ лѣта 974 · помѣновєнъ ꙁапрьва лѣтописи лѣта 1021 и гра́дъ нарєчєнъ съ лѣ́та 1597 ѥ́стъ ⁙ Ꙁьда́нъ рѣцѣ [[Ꙁа́падьна Дьвина́|Ꙁа́падьнѣ Дьвинѣ́]] ѥ́стъ
 
 
анѡнѷмьнъ польꙃєватєл҄ь

плаваниѥ