Съмѣтатєл҄ь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Нꙑнꙗщьн҄ь носимъ съмѣтатєл҄ь
Нꙑнꙗщьнꙗ поставьна съмѣтатєлꙗ обраꙁьнъ видъ

Съмѣтатєл҄ь · англїиска словєсє computer прѣложєниѥ · плирофорїѩ ищишлѥниꙗ · приѩтиꙗ · прѣображєниꙗ · хранѥниꙗ и иꙁложєниꙗ оустрои ѥстъ съгласьно съ прѣждє съставлѥномь алгорѷѳмомь · съмѣтатєл҄ьскоѭ программоѭ · Бꙑвьшоу съмѣтатєл҄ьскꙑ єрꙑ начѧлоу людиѥ доумаахѫ ꙗко съмѣтатєл҄ь гла́вьнъ съмꙑслъ ищишлѥниѥ · нꙑнѣ доумаѭтъ ꙗко ихъ гла́вьнъ съмꙑслъ оуправлѥниѥ ѥ́стъ

Чѧсти[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ