послѣдьнѩ мѣнꙑ

прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

с҄ьдє послѣдьнѩ мѣнꙑ сѥѩ викиопꙑтьствованиꙗ видѣти можєши

послѣдьн҄ь мѣнъ строи
Legend:
н҃в
по сѥи мѣнꙑ нова страница сътворѥна ѥстъ (also see list of new pages)
м҃л
малаꙗ мѣна
а҃ѵ
сѭ мѣноу аѵтоматъ сътворилъ
в҃с
Wikidata мѣна
(±123)
The page size changed by this number of bytes
50 | 100 | 250 | 500 послѣдьн҄ь мѣнъ · ѩжє 1 | 3 | 7 | 14 | 30 послѣдьни дьни створѥнꙑ сѫтъ · каꙁаниѥ
Hide малꙑ мѣнꙑ | Show аѵтоматъ | Hide анѡнѷмьнъ польꙃєватєлъ мѣнꙑ | Hide польꙃєватєлъ · ѩжє съꙁижьдє сѥ мѣсто · мѣнꙑ | Hide моꙗ мѣнꙑ | Show Wikidata

Show new changes starting from 23:03, мартїꙗ 2 числа, 2015
   

мартїꙗ 2 числа, 2015

мартїꙗ 1 числа, 2015

фєвроуарїꙗ 28 числа, 2015

фєвроуарїꙗ 27 числа, 2015

фєвроуарїꙗ 26 числа, 2015

фєвроуарїꙗ 25 числа, 2015

фєвроуарїꙗ 24 числа, 2015

фєвроуарїꙗ 23 числа, 2015