Главьна страница

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
ими боукъвиѥ с҄ьдє видѣниꙗ климєнтовꙑихъ боукъвъ · и дѣлꙗ и с҄ьдє кѷрїлловꙑихъ боукъвъ аꙁъ · боукꙑ · вѣдѣ дѣлꙗ
ДОБРѢ ПРИТИ ВЪ ВИКИПЄДЇѬ

Сѥ ѥстъ мъногоѩꙁꙑка отврьста єнкѷклопєдїꙗ · ѭжє къжьдо можєтъ иꙁмѣнꙗти ⁙
Википєдїꙗ пьсана словѣньскꙑимь ѩꙁꙑкомь начѧта ѥстъ їоунїꙗ 2006 лѣта

Дьньсь Википєдїи 564 члѣни сѫтъ


ⰄⰑⰁⰓⰡ ⰒⰓⰋⰕⰋ ⰂⰟ ⰂⰋⰍⰋⰒⰡⰄⰊⰩ ⁙
Ⱄⰵ ⰵⱄⱅⱏ ⰿⱏⱀⱁⰳⱁⱗⰸⱏⰻⰽⰰ ⱁⱅⰲⱃⱐⱄⱅⰰ ⱗⰽⱛⰽⰾⱁⱂⱑⰴⰺⱑ ⱀⰰⱃⰻⱌⰰⰵⰿⰰ Ⰲⰻⰽⰻⱂⱑⰴⰺⱑ · ⱙⰶⰵ ⰽⱏⰶⱐⰴⱁ ⰿⱁⰶⰵⱅⱏ ⰻⰸⰿⱑⱀⱑⱅⰻ ⁙
Ⰲⰻⰽⰻⱂⱑⰴⰺⱑ ⱂⱐⱄⰰⱀⰰ ⱄⰾⱁⰲⱑⱀⱐⱄⰽⱏⰻⰻⰿⱐ ⱗⰸⱏⰻⰽⱁⰿⱐ ⱀⰰⱍⱔⱅⰰ ⰵⱄⱅⱏ ⱓⱀⰹⱑ 2006 ⰾⱑⱅⰰ
Ⰴⱐⱀⱐⱄⱐ Ⰲⰻⰽⰻⱂⱑⰴⰺⰻ 564 ⱍⰾⱑⱀⰻ ⱄⱘⱅⱏ

иꙁбранъ члѣнъ

Словѣ́ньскъ ѩꙁꙑ́къ сѧ къ їндоєѵрѡпьска дрѣвєсє словѣньска вѣтвиꙗ южнословѣньсцѣ вѣтви оноситъ ⁙ нꙑнѣ словѣньскъ мрьтвъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ

Кънижьнъ словѣньскъ ѩꙁꙑкъ съставлѥнъ Кѷрїлломь и Мєѳодїѥмь ѥстъ · ꙗжє прѣложила словѣномъ црькъвьнꙑѩ кънигꙑ бѣашєтє ⁙ Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ по врѣмєнє сѧ подъ съврѣмєньнъ словѣнъ рѣчиѭ мѣнꙗлъ ѥстъ · ѥжє къ нꙑнѣшьню црькъвьнословѣньскоу ѩꙁꙑкоу привєдє

Прьваꙗ аꙁъбоукꙑ словѣньска ѩꙁꙑка дѣлꙗ кѷрїлловица ѥстъ · ѭжє Кѷрїллъ сътвори ⁙ Ѥѭжє прьвꙑ словѣньскꙑ кънигꙑ пьсанꙑ бѣ ⁙ По нѣколикъ лѣтъ исътєщѥнии грьчьскꙑ аꙁъбоукъвє основѣ новаꙗ словѣньска аꙁъбоукꙑ Климєнтомь Охрїдьскомь сътворѥна бѣ · климєнтовицѥѭ наꙁъванаꙗ ⁙ Си аꙁъбоукꙑ жє кѷрїлловицꙑ мѣсто прѣимашє

иꙁбранъ видъ

Кѷрїллъ и Мєѳодїи
Кѷрїллъ и Мєѳодїи оучитєлє словѣнъ

ꙁнаѥши ли тꙑ ?

  • Бꙑвьшоу съмѣтатєл҄ьск єрꙑ начѧлоу людиѥ доумаахѫ ꙗко съмѣтатєл҄ь главьнъ съмꙑслъ ищишлѥниѥ · нꙑнѣ доумаѭтъ ꙗко ихъ гла́вьнъ съмꙑслъ оуправлѥниѥ ѥстъ
  • Прѣѩславл҄ьска кънижьна схола напрьва Пльсковѣ бѣ · того дѣл҄ьма ѥѩжє ино имѧ ⁖ Пльсковьска кънижьна схола ⁖ ѥстъ
  • Ꙁападьнꙑ Єѵрѡпꙑ раꙁнꙑ обраꙁꙑ могѫтъ бꙑти ⁙ Ꙗко тъ Ѥ҃НС оуставлѥно ѥстъ · Ꙁападьнѣ Єѵрѡпѣ 9 дрьжавъ сѫтъ

словѣнє

словѣньсци ѩꙁꙑци

словѣньскъ · блъгарьскъ · босньскъ · бѣлороусьскъ · горьнѥсрьбьскъ · дольнѥсрьбьскъ · їллѷрїискословѣньскъ · карпатьскороусьскъ · карпатьскословѣньскъ · кашоубьскъ · макєдоньскъ · пол҄ьскъ · роусьскъ · силєꙁїискъ · срьбьскохръватьскъ ѩꙁꙑкъ и говоръ събьраниѥ · срьбьскъ · оукраиньскъ · хръватьскъ · црькъвьнословѣньскъ · чєшьскъ
словѣньскꙑ дрьжавꙑ

Блъгарїꙗ · Босна · Бѣла Роусь · Їллѷрїиска Словѣнїꙗ · (Нѣмьцѣхъ Лѫжица) · Макєдонїꙗ · Пол̑ьска · (Молдовѣ Придънѣстриѥ) · Рѡсїꙗ · Словѣньско · Срьбїꙗ · Оукраина · Хръватьска · Чєшьско · Чрьна Гора
словѣньсци народи

Блъгарє · Босньци · Бѣлороуси · Кашоуби · Макєдоньци · Полꙗнє · Роусє (Карпатьсци) · Роусьсци · Словѣнє (Їллѷрїисци) · Словѣнє (Карпатьсци) · Срьби (Лѫжичьсци) · Срьби (южьни) · Оукраиньци · Хръвати · Чєси

родьствьна опꙑтьствованиꙗ

Викирєчєниꙗ Викирєчєниꙗ
Отврьсто словєсъ и рєчєнии събраниѥ
Викиаꙁъбоукъвьникъ Викиаꙁъбоукъвьникъ
Мъногоѩꙁꙑчьнъ аꙁъбоукъвьникъ
Викитвариѥ Викитвариѥ
Каталогъ тварии
Викивѣсти Викивѣсти
Отврьстъ вѣстии кладѧꙃь
Мєта вики Мєта-вики
Викимєдїѩ опꙑтьствовании обьщєниꙗ съвѣтъ
Викиѳика Викиѳика
Отврьста вївлїоѳика
Викикладъ Викикладъ
Отврьсто видъ и ꙁвѫкъ събраниѥ
Викиоучєниѥ Викиоучєниѥ
Отврьсто мѣсто оучєниꙗ
Викикънигꙑ Викикънигꙑ
Отврьстꙑ кънигꙑ и напѫтьствиꙗ

словѣньскꙑ Википєдїѩ

Бѣлороусьскъ єпїсимьна положєниꙗ (беларуская) · Бѣлороусьскъ  стара положєниꙗ (беларуская) · Босньскъ (bosanski) · Блъгарьскъ (български) · Дольнѥсрьбьскъ (Dolnoserbski) · Кашоубьскъ (kaszëbsczi) · Макєдоньскъ (македонски) · Пол̑ьскъ (Polski) · Роусьскъ (русский) · Карпатьскороусьскъ (русиньскый) · Карпатьскословѣньскъ (slovenčina) · Силєꙁїискъ (ślůnski) · Їллѷрїискословѣньскъ (slovenščina) · Срьбьскъ (српски/srpski) · Срьбьскохръватьскъ (српскохрватски/srpskohrvatski) · Оукраиньскъ (українська) · Горьнѥсрьбьскъ (hornjoserbšćina) · Хръватьскъ (hrvatski) · Чєшьскъ (česky)

Помощь · Грамота · Обьщєниѥ · Википєдїѩ оуставъ · Даꙗниꙗ · WAP · Достѫпъ · Съвѧꙁь


cu: О сѥмь тлъцѣ · be: Пра гэты раздзел · be-x-old: Пра гэты разьдзел · bg: За този раздел · cs: O této edici · en: About this section · eo: Pri tiu ĉi sekcio · mk: За овој дел · pl: O tej wersji · ru: Об этом разделе · sr: О овом делу · uk: Про цей розділ