Апатосаѵръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Сѥмь члѣнѣ довольно кладѧꙃь нє сѫтъ
нѣции напьсаниꙗ поничьжєнꙑ могѫтъ бꙑти · бо вѣрьнъ кладѧꙃь имъжє нє сѫтъ
помощи можєши кладѧꙃь доложєниѥмь

Апатосаѵръ и латиньскꙑ Apatosaurus · дрєвл҄ьнѥгрьчьскꙑ ἀπάτη σαυρος · дїносаѵръ родъ ѥстъ ⁙ 157—146 лєѡдръ лѣтъ нꙑнѣшьнꙗ врѣмєнє прѣждє ищєꙁъ · костиѥ ѥгожє въ нꙑнѣшьнѣ Сѣвєрьнѣ Амєрїцѣ поѩтꙑ сѫтъ ⁙ наибол҄ии иꙁ вѣдомъ длъготѫ 20-23 мєтръ и и тѧгота ѥго жє до 24-32 тонъ могла бꙑти