Батєрїѥ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Батєрїѥ и англїискꙑ battery · илєктротєхнїчьно поѩтиѥ ѥстъ ⁙ Батєрїѥ тєхнїчьнꙑ своиства оустроꙗ рождаѥтъ ѥстъ ⁙ Батєрїѩ тилєфонъ и дроуꙁи илєктрѡньни прѣдъмѣтꙑ могѫтъ иматъ ⁙ Батєрїѩ съставъ дѣлꙗ прѣобраꙃованиꙗ химїчьскꙑ єнєргїѩ въ илєктрїчьноу и дѣлꙗ рождєниꙗ силꙑ илєктрїчьна тєщєниꙗ сътворѥнъ ѥстъ ⁙ Въсꙗко батєрїѥ дъвѣ протилєжащихъ илєктрїчьнꙑихъ чѧсти иматъ

Главьнꙑ батєрїѩ тѷпꙑ · соуха · ѱєѵдаргѷрова и англїискꙑ heavy duty · манганїѥва и англїискꙑ alcaline · рьтѫтьна · лїѳїѥва и сьрєбрѣна ѥстъ ⁙ Батєрїѥ дроуꙃи обраꙁꙑ такъждє иматъ ⁙ Прьво батєрїѥ сътворѥно бѣ 1880 лѣта фѷꙁїкомь Алєѯандро Вол҄томь ⁙