Братьство Їисоуса

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Црькꙑ свѧтѣиша имєнє Їисоусова и италїискꙑ La chiesa del Santissimo Nome di Gesù · главьна црькꙑ братьства въ Римѣ

Братьство Їисоуса и латиньскꙑ Societas Iesu · ѥстъ Римьскꙑ каѳолїчьнꙑ црькъвє братьство · ѥжє Игнатїи Лоиола 1534 лѣта почѧ и папєжь Паѵлъ Г҃ сєптємврїꙗ 27 дьнє 1540 лѣта оустави[1] ⁙ Напрьва съ Игнатїѥмь жє въкоупьно Францискъ Ѯавєрии и Пєтръ Фавръ и чєтꙑрє брата ѥщє бѣшѧ

Братьства съмꙑслъ жє римьскꙑ каѳолїчьнꙑ вѣрꙑ прострѣниѥ ѥстъ · того жє дѣлꙗ братиꙗ въ инꙑ мъногочѧстьно странꙑ исхождꙗахѫ ⁙ Отъ Ѕ҃І҃ вѣка братиꙗ прѣкꙑ папоборчьства вєльми рьвьновала ѥстъ[2]

1773 лѣта папєжь Климєнтъ Д҃І҃ поничьжилъ братьство Їисоуса бѣ · нъ 1814 лѣта братьство опакꙑ въсъꙁдало сѧ бѣ ⁙ Отъ того жє врѣмєнє оубо Братьство Їисоуса понꙑнѣ дѣѥтъ и дьньсь шєсть на дєсѧтє тꙑсѫщь братъ иматъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

кладѧꙃи[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. Иезуиты // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 4 т. — СПб., 1907—1909.
  2. «Иезуиты» // Католическая энциклопедия. Т.2. Ст. 54