Бєбръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Бєбръ или бобръ и латиньскꙑ Fiber · бєбровꙑѩ сѣмиѩ грꙑꙁачь рѧда полоуводьнъ съсачь ѥстъ ⁙ Наивєличаи грꙑꙁачь Старѣ свѣтѣ ⁙

Бєбри ꙁьдаѭтъ ис повалєнъ дрѣвєсъ бранꙑ рѣкахъ · сътворꙗѩ малꙑ ѥꙁєра · идє жє оустро́ѩтъ домовє · ихъжє имѧ ⁖ хатъкꙑ ⁖ ѥстъ

бєбръ єѵрѡпьскъ · Castor fiber
бєбръ Єѵрѡпѣ
бєбръ свѣтѣ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ