Бєсѣда:Хътѣтово

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Незнам дали нема да биде подобра варианта да го употребуваме овде автентичниот словенски назив на градот Хтетово или Хтѣтово. Уште од Средните векови градот е Хтетово. Така е отбележан во извориве, од К. Иречек , с. 67, од Ал Селищев и од многу други историчари, новинари, во легенди и така натаму. - [1], [2]...Jордан Иванов тврди дека градот уште во ХІІІ в градот е познат како Хтѣтово (Иванов, Й. Български старини из Македония, София 1931, с. 90). Покасно, исто така е Хтетово. Во една белешка од 1565, препишана од Jaстребов, е Хтетово (цитат по Иванов, с. 90). Примерите се многу....--78.142.61.4 04:29, декемврї 27 числа, 2007 (UTC)