Бєсѣда:Ꙁападьнороусьскъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Иꙁ (...) иꙁишла ⁖ ⁙ Ащє ѥдьно ⁖ иꙁ ⁖ ѥстъ ю · тъ вътороѥ ⁖ иꙁ ⁖ можьно нє пьсати ⁙ О́илЪ 07:28, октѡврїꙗ 12 числа, 2010 (UTC)

  • Прошѫ прощєниѥ · ꙁанє блаꙁно напьсаниѥ сътворихъ ⁙ Васі́лъ 08:00, октѡврїꙗ 12 числа, 2010 (UTC)