Википєдїꙗ:Вавѷлѡнъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
кратъка съвѧзьGtk-redo-ltr.svg
ВП:Вавѷлѡнъ
ВП:ВАВѶЛѠНЪ

Ѩꙁꙑцъ ꙁнаци

ꙁьри Обраꙁьць:Babel

Англїискъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User en-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ англїискꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии).
 • {{User en-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ англїискꙑ ꙁълѣ.
 • {{User en-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ англїискꙑ трьпимо.
 • {{User en-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ англїискꙑ добрѣ.
 • {{User en-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ англїискꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User en}} - польꙃєватєл҄ю англїискъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ.

Макєдоньскъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User mk-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ макєдоньскꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии).
 • {{User mk-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ макєдоньскꙑ ꙁълѣ.
 • {{User mk-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ макєдоньскꙑ трьпимо.
 • {{User mk-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ макєдоньскꙑ добрѣ.
 • {{User mk-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ макєдоньскꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User mk}} - польꙃєватєл҄ю макєдоньскъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ

Пол҄ьскъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User pl-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ пол҄ьскꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии).
 • {{User pl-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ пол҄ьскꙑ ꙁълѣ.
 • {{User pl-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ пол҄ьскꙑ трьпимо.
 • {{User pl-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ пол҄ьскꙑ добрѣ.
 • {{User pl-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ пол҄ьскꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User pl}} - польꙃєватєл҄ю пол҄ьскъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ

Роусьскъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User ru-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ роусьскꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии).
 • {{User ru-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ роусьскꙑ ꙁълѣ.
 • {{User ru-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ роусьскꙑ трьпимо.
 • {{User ru-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ роусьскꙑ добрѣ.
 • {{User ru-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ роусьскꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User ru}} - польꙃєватєл҄ю роусьскъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ.


Словѣньскъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User cu-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ словѣньскꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии).
 • {{User cu-0.5}} - польꙃєватєл҄ь раꙁоумѣѥтъ словѣньскꙑ съ вєликꙑ оусилии.
 • {{User cu-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ ꙁълѣ.
 • {{User cu-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ трьпимо.
 • {{User cu-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ добрѣ.
 • {{User cu-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ словѣньскꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User cu}} - польꙃєватєл҄ю словѣньскъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ.

Оукраиньскъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User uk-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ оукраиньскꙑ.
 • {{User uk-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ оукраиньскꙑ ꙁълѣ.
 • {{User uk-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ оукраиньскꙑ трьпимо.
 • {{User uk-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ оукраиньскꙑ добрѣ.
 • {{User uk-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ оукраиньскꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User uk}} - польꙃєватєл҄ю оукраиньскъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ.

Франкїискъ ѩꙁꙑкъ[исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

 • {{User fr-0}} - польꙃєватєл҄ь нє раꙁоумѣѥтъ франкїискꙑ (или раꙁоумѣѥтъ съ вєликꙑ оусилии).
 • {{User fr-1}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ франкїискꙑ ꙁълѣ.
 • {{User fr-2}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ франкїискꙑ трьпимо.
 • {{User fr-3}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ франкїискꙑ добрѣ.
 • {{User fr-4}} - польꙃєватєл҄ь глаголѥтъ франкїискꙑ вєльми добрѣ.
 • {{User fr}} - польꙃєватєл҄ю франкїискъ ѩꙁꙑкъ родьнъ ѥстъ