ⰂⰤⰈⰠ

Вѧꙁь

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Russian Vyaz Axion Estin.jpg

Вѧꙁь письма родъ ѥстъ ⁙ Вѧꙁь вѣцѣ Г҃І сътворѥна ѥстъ · и сѥмъ жє вѣцѣ вѣдома бѣ въ южьнословѣньскꙑихъ къниꙃѣхъ ⁙ Въсточьнꙑ словѣнє жє почѧшѧ пьсати вѧꙁиѭ въ коньцѣ Д҃І вѣка ⁙ Вѧꙁь ѥстъ потрѣбьна дѣлꙗ ꙁакономѣрьна расъположєниꙗ словосъчєтаниꙗ або мъноꙃихъ сѷмволъ на страницѣ ⁙ Такъждє сѥ письмо ноуждьно сѫтъ дѣлꙗ хѫдожьствєна напьсаниꙗ кънижьна тїтла ⁙ Основьнꙑ примѣтꙑ вѧꙁи сѫтъ ѥдьнѥниѥ и расъпрѣдѣлѥниѥ боукъвъ ⁙ Вѧꙁиѭ ⁖ Ꙁнамѧ Єрмака ⁖ пьсано ѥстъ ⁙ Овогда скоропьсь авлꙗѥтъ сѧ ако основа вѧꙁи