Гатчина

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Га́тчина
ꙁнакъ
Coat of Arms of Gatchina (v. 1).svg
ꙁнамѧ
Flag of Gatchina (v. 1).svg
Дрьжава Рѡсїѩ знамѧ Рѡсі́ꙗ
Людии обитаѥтъ 90 тꙑсѫщь
Основанъ ѥстъ 1499


Га́тчина и роусьскꙑ Гатчина · Рѡсі́ѩ Лєниноградьскꙑ о́бласти Гатчиньскꙑ чѧсти гла́вьнъ гра́дъ ѥ́стъ · ѥꙁєра Бѣла брѣꙃѣ лєжитъ ⁙ Люди́и обита́ѥтъ 90 тꙑсѫщь. ⁙ Помѣновєна ꙁапрьва лѣ́та 1499 ѥ́стъ · нарєчєна гра́дъ съ лѣ́та 1796 ѥ́стъ ⁙ Дьнь́сь наиболии градъ Лєниноградьскꙑ о́бласти ѥ́стъ

їсторїꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Gatchina. Sobornaya street 1.jpg

Лѣтописи помѣновєна лѣ́та 1499 пьсаниѥмь ⁖ сєло Хотчино на́дъ ѥꙁєрьцємь Хотчиномь ⁖ бѣ

Лѣ́та 1617 · послѣди Ижорьскꙑ рати по Стлъбовьскоу мирови прѣданъ Свє́ньскоу · въꙁвращєнъ Рѡсі́и по Сѣвєрьнѣ рати бѣ ⁙ Послѣди нарєчєнъ Гатчиномь бѣ.

Съ лѣ́та 1923 по 1929 гра́да и́мѧ Тро́цкъ бѣ · до 1944 лѣ́та Красногвардѥ́искъ бѣ ⁙ Лѣ́та 1944 Га́тчинѣ въꙁвращєно прѣждьн҄ѥѥ и́мѧ ѥ́стъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ