Гръло

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Гръла чѧсти

Гръло шиѩ чѧсть ѥсть ⁙ Ꙗ Пролєгаѥтъ пєрєдъ пъꙁвоночьникъмъ ⁙ Ꙁвѣри и люди обладаѭтъ сь чѧстиѭ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]