Гръло

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
Гръла чѧсти

Гръло шиѩ чѧсть ѥсть ⁙ Ꙗ Пролєгаѥтъ пєрєдъ пъꙁвоночьникъмъ ⁙ Ꙁвѣри и люди обладаѭтъ сь чѧстиѭ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]