Грьчьскъ ѩꙁꙑкъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Грьчьскъ ѩꙁꙑкъ и грьчьскꙑ Ελληνικά сѧ къ їндоєѵрѡ́пьска дрѣвєсє оноситъ ⁙ Глаго́лѭщь люди́и жє с҄и́мь ѩꙁꙑко́мь ꙗ́ко 14 лєѡдръ сѫ́тъ

аꙁъбоукꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Википєдїѩ ꙁнакъ
Википєдїѩ ꙁнакъ