Jump to content

Доналдъ Трампъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Имѧ Дѡнальдъ Трампъ
Рабѡта Глава • дєржавꙑ
Рождєнъ 1946
Жєна Мєланиѧ Трампъ
Чадо сꙑнꙑ Дѡнальдъ • Єрикъ • Бєранъ • и дщєри Иванка • Тифани
Пѡдпись


До́налдъ Джо́нъ Тра́мпъ и англїискꙑ Donald John Trump · рождєнъ 1946 лѣта Новомь Иоркѣ ѥстъ ⁙ Онъ 45 глава и прѣдъсѣдатєл҄ь Амєрїканьскъ Ѥдьнѥнъ Дрьжавъ ѥстъ ⁙ Иꙁбьранъ бѣ 2016 лѣта прѣмꙑимь гласованиѥмь прѣдъсѣдатєл҄ь АѤ҃Д на 4 лѣта ⁙ Отъ лѣта 2020 ѥгожє прѣѥмьникъ Джо Баидєнъ сталъ ѥстъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ