Донъ · рѣка

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Донъ и роусьскꙑ Дон · Рѡсїи рѣка ѥстъ ⁙ Длина ѥѩ 1870 х҃м ѥстъ ⁙ Дона начѧло Тоульскꙑ области ѥстъ · а дєлта ѥѩ Растовьсцѣ области ѥстъ ⁙ Рѣкꙑ водꙑ въ Аꙁовьско морѥ тєкѫтъ сѫтъ ⁙ Донѣ мъногꙑ бол҄ии рѡсїиськꙑ гради ꙁьданꙑ сѫтъ ꙗко Воронєжь и Растовъ на Донѣ