Дєѵтєролєпто

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Дєѵтєролєпто · англїискꙑ second · и кратъко ҃д · основьна фѷꙁїчьна мѣра врѣмєнє по ММ҃С ѥстъ ⁙ Мєтро равьно ѥстъ свѣтоу проходѧщоу дєѵтєролєпта 1/299.792.458 чѧсть ⁙ Такъждє въ дєѵтєролєптѣхъ ѫгълꙑ иꙁъмѣрꙗти могѫтъ ѥстъ · нъ ихъжє мѣра по ММ҃С дроуга сѫтъ ⁙