Иꙁлѣвъ сѣмєнє

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Иꙁлѣвъ сѣмєнє

Иꙁлѣвъ сѣмєнє ѥстъ иꙁлиꙗниѥ сѣмєнє чєловѣчьскаѥго потрѣбьна дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чѧда · Бєꙁъ иꙁлѣвоу сѣмєнє нє бѫдєтъ чѧда · Сѣмѧ иꙁливаѥтъ мѫжь въ чадородьноу жєньскоу оутробоу · Сѥи иꙁлѣвъ вєльми приѥмьнъ дѣлꙗ мѫжа ѥстъ ·

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]