Иꙁълѣвъ сѣмєнє

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search
Иꙁълѣвъ сѣмєнє

Иꙁълѣвъ сѣмєнє ѥстъ иꙁълиꙗниѥ сѣмєнє чєловѣчьскаго потрѣбьно дѣлꙗ ꙁачѧтиꙗ чѧда · Бєꙁъ иꙁълѣвѫ сѣмєнє нє бѫдєтъ чѧда · Сємѧ иꙁъливаѥтъ мѫжь въ чѧдородьнѫ жєньскѫ оутробѫ · Сѥи иꙁълѣвъ вєльми приѥмьнъ дѣлꙗ мѫжа ѥстъ ·

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]