Jump to content

Канъ Кроумъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Ка́нъ Кроу́мъ (796 - апрїлїꙗ 13 число 814 лѣ́та) · рєкомꙑи Вєликꙑи · блъгарьскъ канъ отъ 803 лѣта до 814 лѣта бѣ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Викикладоу ꙁнакъ
Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ