Крѫгъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Обраꙁъ крѫга

Крѫгъ ѥстъ гєѡмєтрїчьскъ обраꙁъ бєꙁъ коньца и почѧткоу ⁙ Крѫгъ потрѣбьнъ дѣлꙗ сътворѥниꙗ мъноꙃѣхъ иꙁъдѣлии · наприкладъ колєсъ ⁙ Крѫгъ ѥстъ основа дроуꙃихъ обраꙁъ · наприкладъ клѫба ⁙

поѩтиꙗ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Обраꙁъ окрѫжьности
  • Граница крѫга рєкома окрѫжьность · онажє латиньскоѭ боукъвоѭ C оꙁначаѥтъ сѧ ⁙
  • Чрьта · ꙗжє ѥдьнꙗѥтъ срѣдиноу крѫга съ тъчьцєѭ ѥго окрѫжьности · ꙁъвана полоупрѣчьникъ ѥстъ · онажє латиньскоѭ боукъвоѭ R оꙁначаѥтъ сѧ ⁙
  • Чрьта · ꙗжє дъвѣ тъчьци окрѫжьности ѥдьнꙗѥтъ и прѣꙁъ срѣдиноу крѫга проходитъ ѥстъ · рєкома прѣчьникъ ⁙ Онъжє въ дъва раꙁа болѥ полоупрѣчьника ѥстъ и боукъвоѭ D оꙁначаѥтъ сѧ ⁙

формоулꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

пространиѥ крѫга[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Ащє прѣчьникъ окрѫжьности = 1 · то дльгота ѥѩ =

Пространиѥ крѫга иматъ формоулоу :

идє ≈ 3,1415926535…

дльгота окрѫжьности[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

Дльгота окрѫжьности иматъ формоулоу :

ово