Кєлвинъ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Jump to navigation Jump to search

Кєлвинъ и кратъко К҃ · основьна мѣра ѳєрмодѷнамїчьнꙑ ѳєрмокрасїѩ по ММ҃С ѥстъ

формоула[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

T = t°C-273.