Jump to content

Лагꙑ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Лагъви

Лагꙑ дльгъ стьклѣнъ ово глиньнъ съсѫдъ дѣлꙗ водꙑ ли олови ли вина ли ѥстъ ⁙ Видꙑ виньнꙑихъ лагъвъ сѫтъ:

 • чєтвръть (187,5 или 200 мл)
 • полъ (375 мл)
 • лагꙑ (750 мл)
 • Магъноумъ (1.5 л) (равьно 2 лагъвама)
 • Їѥровоамъ (3 л) (4 лагъви)
 • Ровоамъ (4,5 л) (6 лагъви)
 • Маѳоусала (6 л) (8 лагъви)
 • Сальманасаръ (9 л) (12 лагъви)
 • Валтасаръ (12 л) (16 лагъви)
 • Навоуходоносѡръ (15 л) (20 лагъви)
 • Мєлхїоръ (18 л) (24 лагъви)
 • Соломѡнъ (25 л)
 • Прїматъ (27 л)
 • Мєлхїсєдєкъ (30 л) (40 лагъви)