Ложє

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
Ложє иꙁъ дрѣва дѣлꙗ ѥдного чєловѣка

Ложє ѥстъ иꙁдѣлиѥ дѣлꙗ чєловѣка ⁙ На ложє чєловѣкъ обꙑчаѥмь съпитъ ⁙ Ложє можєтъ бꙑти иꙁъ:

Прьво вѣдомо ложє сътворѥно бѣ въ Дрѣвл҄ьнѥмь Єгѷптѣ