Лєѡдръ

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ
1 лєѡдръ климєнтовьскомь видомь

Лєѡдръ вєлико число тꙑсѫща тꙑсѫщь ѥстъ ⁙ Климєнтовицєѭ сѧ А҉ авлꙗѥтъ · аравьскомь видомь жє 106 или 1000000 ѥстъ ⁙ Мєждоународьнѣ мѣръ сѷстимѣ ⁖ мєга ⁖ сѧ авлꙗѥтъ

ꙁьри такождє[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]