Морфима

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница

Морфи́ма малѣиша ѥдиница ѩꙁꙑка ѥстъ ꙗжє ꙁначєниѥ иматъ ⁙ Повътор҄ꙗѥмостиѭ рєчи обладаѥтъ ⁙ Онажє въ сєбѣ морфимъ нє съдрьжитъ ⁙ Рєчи морфимѣ морфъ съотвѣтьствоуѥтъ[1]

Морфи́мꙑ слоужьбьнꙑ и нєслоужьбьнꙑ сѫтъ ⁙ Морфима нєслоужьбьна корьнь нарицаѥма ѥстъ[1]

кънигꙑ[исправлѥниѥ | исправлѥниѥ источьна обраꙁа]

  1. 1,0 1,1 ⁖Морфима⁖ · ВС҃Є члѣнъ (роусьскꙑ)